Splátkový kalendář

MRAMORKA – obytný soubor Na Štěpánce

Praha 5 - Slivenec, ul. Na Cikánce – U Svahu

A. rychlé splátky

 1. záloha na kupní cenu ve výši rezervační zálohy

 2. záloha na kupní cenu ve výši 85% celkové ceny bytové jednotky uhradí budoucí kupující budoucímu prodávajícímu do deseti pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o převodu vlastnictví.

 3. záloha na kupní cenu ve výši 5% celkové ceny bytové jednotky uhradí budoucí kupující budoucímu prodávajícímu do deseti dnů po dokončení stavebních prací na výše uvedené bytové jednotce.

 4. zálohu na kupní cenu ve výši 5% celkové ceny bytové jednotky uhradí budoucí kupující budoucímu prodávajícímu do deseti dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

 5. doplatek kupní ceny ve výši 5% celkové ceny bytové jednotky uhradí budoucí kupující budoucímu prodávajícímu do podpisu vlastní kupní smlouvy.

B. splátky dle postupu výstavby

 1. záloha na kupní cenu ve výši rezervační zálohy

 2. záloha na kupní cenu ve výši 25% celkové ceny bytové jednotky uhradí budoucí kupující budoucímu prodávajícímu do deseti pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o převodu vlastnictví.

 3. záloha na kupní cenu ve výši 30% celkové ceny bytové jednotky uhradí budoucí kupující budoucímu prodávajícímu do deseti dnů po dokončení svislého obvodového zdiva, stropů a konstrukce krovu střechy hrubých stavebních prací na výše uvedené bytové jednotce.

 4. záloha na kupní cenu ve výši 30% celkové ceny bytové jednotky uhradí budoucí kupující budoucímu prodávajícímu do deseti dnů po osazení oken, položení střešní krytiny a instalaci hlavních rozvodů ZTI a topení.

 5. záloha na kupní cenu ve výši 5% celkové ceny bytové jednotky uhradí budoucí kupující budoucímu prodávajícímu do deseti dnů po dokončení veškerých stavebních prací na výše uvedené bytové jednotce.

 6. zálohu na kupní cenu ve výši 5% celkové ceny bytové jednotky uhradí budoucí kupující budoucímu prodávajícímu do deseti dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

 7. doplatek kupní ceny ve výši 5% celkové ceny bytové jednotky uhradí budoucí kupující budoucímu prodávajícímu do podpisu vlastní kupní smlouvy

Kupní cena v případě splátek dle postupu výstavby za B se navyšuje o 700 Kč/m2.