Řadovky

Řadové domy Praha - Slivenec

 ŘADOVÉ DOMY PRODÁNY


 

ŘD A1-6      ŘD A1-6        

Řadové domy - Praha 5 - Slivenec - Obytný soubor Na Štěpánce

Stavba řadových rodinných domů byla dokončena v rámci akce „Obytný soubor Praha 5 – Slivenec „Na Štěpánce“ – I. etapa“, spolu s výstavbou viladomů H, J a K, komunikací a technické infrastruktury. Řadové rodinné domy byly osazeny na pozemku ppč. 94/9 a byly rozděleny do dvou bloků A1-A6 a A7-A10. Domy A1-A6 jsou dvoupodlažní za nižší cenu. Domy A7-A10 jsou třípodlažní. K datu zpracování této dokumentace nebyl stavební pozemek 94/9 rozdělen na jednotlivé pozemky, příslušející k řadovým rodinným domům. Stavba byla umisťována na základě územního rozhodnutí zn. OUR.Sliv.p.94/6-955/07-Za-UR ze dne 19.10.2007, vydaného Odborem územního rozhodování ÚMČ Praha 5. Stavební pozemek 94/9 je dopravně zpřístupněn novou komunikací, budovanou v rámci výstavby obytného souboru, s obratištěm mezi oběma bloky rodinných domů. Řadové rodinné domy jsou tvořeny bytovými jednotkami 4+kk (A1-A6) a 6+kk (A7-A10). Součástí objektů je vestavěná garáž pro jeden osobní automobil. Garáž je propojena s prostorem rodinného domu dveřmi. Rodinné domy A7-A10 jsou tvořeny dvěma nadzemními podlažími a ustupujícím podkrovím, se střechou se sklonem 5°, doplněnou atikami. Rodinné domy A1-A6 jsou o patro nižší. RD nejsou podsklepené. Výškové osazení objektů vychází z požadavku umístění úrovně +/- 0,000 min. 150 mm nad nejvyšším bodem přilehlého upraveného terénu. Výškové osazení bylo provedeno před započetím stavby podle nejvyššího bodu přilehlého upraveného terénu a podle nivelety komunikace při vytyčování objektu. Objekty RD jsou provedeny jako zděné s monolitickými železobetonovými stropy, založené na základových pasech. Konstrukce domů je doplněna ocelovými prvky krovu. Schodiště RD je dřevěné schodnicové, u krajních sekcí je schodiště z 1. NP do 2. NP železobetonové s dřevěným obkladem. Výplně otvorů v obvodových konstrukcích je dřevěné, se standardními tepelně izolačními vlastnostmi, garážové dveře dřevěné nebo plastové. Příčky jsou provedeny jako zděné, vnitřní povrchy zděných konstrukcí jsou omítané, pohledy v podkroví jsou sádrokartonové.

Řadové domy Praha - Slivenec

Objekty jsou připojeny ke gravitační splaškové a dešťové kanalizaci, rozvodu pitné vody, zemního plynu, sdělovacím rozvodům a rozvodům elektrické energie. Vytápění a ohřev TUV je zajišťováno pro jednotlivé RD kondenzačními plynovými kotli. Fasády objektů jsou opatřeny omítkovinou (část hladká, část strukturovaná), sokl je opatřen hydrofobní soklovou omítkovinou na nenasákavé tepelné izolaci. Vstup řadového rodinného domu je tvořen závětřím, krytým předsazenou stříškou a chodbou, z níž je přístupné WC. Schodiště je přístupné z chodby (u krajních sekcí, kde je pod ním umístěna komora) nebo z centrálního obytného prostoru (běžná řadová sekce). Základní obytnou místnost tvoří obývací pokoj s kuchyňským koutem. Z obývacího pokoje je přístupná zahrada. Garáž pro jeden osobní automobil je přístupná vjezdovými vraty a u běžných řadových sekcí dveřmi z chodby RD. Z chodby ve 2. NP jsou přístupné 3 ložnice, koupelna a šatna. Z chodby v podkroví jsou přístupné dvě obytné a pobytové místnosti – ložnice a fitness, obě doplněné terasami na stropě nad 2. NP, koupelna a komora. Součástí stavby jsou venkovní zpevněné plochy a oplocení.

Fotogalerie Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie: Řadové domy A7 - A10

Počet fotek ve fotogalerii: 4

Řadové domy A7 - A10 (19.4. 2013)
Řadové domy A7 - A10 (19.4. 2013)
Řadové domy A7 - A10 (19.4. 2013)
Řadové domy A7 - A10 (19.4. 2013)
Řadové domy A7 - A10 (19.4. 2013)
Řadové domy A7 - A10 (19.4. 2013)
Řadové domy A7 - A10 (19.4. 2013)
Řadové domy A7 - A10 (19.4. 2013)
Fotogalerie Fotogalerie: Řadové domy A1 - A6

Počet fotek ve fotogalerii: 4

Řadové domy A1 - A6 (19.4. 2013)
Řadové domy A1 - A6 (19.4. 2013)
Řadové domy A1 - A6 (19.4. 2013)
Řadové domy A1 - A6 (19.4. 2013)
Řadové domy A1 - A6 (19.4. 2013)
Řadové domy A1 - A6 (19.4. 2013)
Řadové domy A1 - A6 (19.4. 2013)
Řadové domy A1 - A6 (19.4. 2013)