Dokončeno

Pohled na budoucí viladomy

I. etapa - BYTY PRODÁNY

 Obytný soubor Na Štěpánce

Navrhovaná zástavba v jižní části podél ulice K Cikánce má rozvolněný charakter. Sestává se ze skupiny 3 typů nízkopodlažních viladomů H, J, K. Parkování je řešeno v rámci garáží a vnějších stání. Viladomy jsou obklopeny zelení, která bude sloužit k odpočinku majitelů bytů a předzahrádek. Hmota domu je založena na kompozici geometricky čistých ploch a objemů, odlišných barevně. Fasády jsou omítané,výplně otvorů dřevěné, střechy ploché.

Viladomy H.1, H.2 - BYTY PRODÁNY

Dvojice viladomů H.1, H.2 je situována v klidové poloze, v jižní části řešeného území.

Viladomy jsou nepodsklepené, třípodlažní. V rámci vstupního podlaží jsou integrovány garáže.

Vstup do objektu je navržen ze západu, z přilehlého vydlážděného prostoru.

Ve vstupním podlaží je kromě garáží umístěna úklidová komora a 2 byty s předzahrádkou směrem k východu.

Ve vyšších podlažích je situována vždy dvojice bytů 4 kk, s variantně odlišnou dispozicí. Každý z bytů má terasu, rozšiřující relaxační zázemí jednotky.

Střední travé s terasami dodá budovám drobnější měřítko, umocňující opticky privátní charakter stavby.

Viladomy H.1 a H.2 - průběh stavby

Viladomy H.1 a H.2 - průběh stavby

Fotogalerie s fotografiemi z postupného průběhu stavby viladomů H.1 a H.2.

 

Viladomy J.1.,J.2.,J.3.,J.4. - BYTY PRODÁNY

Čtveřice viladomů J.1. – J.4. je situována podél páteřní obslužné komunikace, ulice U svahu. Vstup do jednotlivých domů je orientován do mezilehlého polosoukromého prostoru charakteru sjízdného chodníku, stejně jako vjezdy do integrovaných garáží.

Viladomy „J“ jsou nepodsklepené, třípodlažní.

K přízemnímu bytu je přičleněna předzahrádka, každý z bytů ve vyšších podlažích má přidruženu terasu zvětšující relaxační zázemí jednotky.

Viladomy J.1 a J.2 - průběh stavby

Viladomy J.1 a J.2 - průběh stavby

Fotogalerie s fotografiemi z postupného průběhu stavby viladomů J.1 a J.2.

 

Viladomy J.3 a J.4 - průběh stavby

Viladomy J.3 a J.4 - průběh stavby

Fotogalerie s fotografiemi z postupného průběhu stavby viladomů J.3 a J.4.

 

Viladomy K.1, K.2 - BYTY PRODÁNY

Dvojice viladomů K.1, K.2 je situována podél ulice K Cikánce, ze které je navržen i sjezd do zapuštěných garáží.

Viladomy K.1, K.2 mají jedno podzemní a tři nadzemní podlaží, přičemž třetí podlaží je ustupující.

V každém z podlaží jsou situovány 2 byty, v přízemí s předzahrádkami, ve vyšších podlažích s terasami. V rámci podzemního podlaží jsou navrženy garáže se sklepy.

Fotogalerie Fotogalerie

Fotogalerie Viladomy K.1 a K.2 - průběh stavby
Viladomy K.1 a K.2 - průběh stavby

06.10.2010

Počet fotek ve fotogalerii: 57

Fotogalerie Zobrazit fotky Viladomy K.1 a K.2 - průběh stavby